Asiakaspalautelomake projekteista

Oheisen asiakastyytyväisyyslomakkeen avulla seuraamme palvelumme laatua ja kehitämme toimintaamme entistäkin paremmaksi. Kiitos!

1) Organisaatio ja yhteystiedot

Organisaation nimi on pakollinen tieto.

Nimi on pakollinen tieto.

Arvioi seuraavia osa-alueita valitsemalla kunkin arvioitavan asian kohdalla arvosana 1-5, jossa 1 on erittäin heikko ja 5 erittäin hyvä.

Myynti

1) Myyntihenkilö ymmärsi turva-alan erikoispiirteet ja osasi esittää ratkaisunsa edut asiakkaalle

1 2 3 4 5

2) Myyntihenkilö reagoi asiakkaan pyyntöihin nopeasti ja yhteistyö oli sujuvaa

1 2 3 4 5

3) Myyntihenkilön ratkaisu täytti asiakkaan vaatimukset

1 2 3 4 5

Projektointi/asennus

4) Projektointihenkilö oli asiantuntija, joka osasi tehtävänsä

1 2 3 4 5

5) Projekti toteutui tilauksen mukaisesti

1 2 3 4 5

6) Työn jälki oli siistiä

1 2 3 4 5

7) Yhteydenpito, yhteistyö ja aikataulussa pysyminen

1 2 3 4 5

8) Asennushenkilön palveluasenne

1 2 3 4 5

9) Käytön opastuksen laatu

1 2 3 4 5

10) Yleinen palaute