Videotallentimet

Valmistajat käyttävät tallentimistaan erilaisia nimityksiä. Tässä esityksessä on pyritty käyttämään ehkä yleisimmin käytössä olevia nimityksiä.

Yleisin tällä hetkellä käytössä oleva tallennin on DVR (Digital Video Recorder). Juuri tämä laite korvasi vanhat 90-luvulla käytössä olleet VHS-nauhurit. Tallennin tallentaa analogisen kameran signaalin kovalevylle digitaaliseen muotoon. Laitekaupassa valmistaja toimittaa usein räkkimallisen tallenninyksikön ja siihen ladatun ohjelman, jolla hallitaan esim. tallenteita.

Tallentimeen voidaan kytkeä mikä tahansa analoginen kamera ja virran kytkennän jälkeen laite toimii: voidaan sanoa plug&play tai käytännössä täydellinen yhteensopivuus.

Uuden tekniikan mukana on syntynyt tarve NVR -tallentimille (Network Video Recorder). Tämä tallennin tallentaa IP-kameroiden kuvaamaa kuvaa. Kyse on siis periaatteeltaan samanlaisesta verkosta kuin missä toimisto PC:t ja muut siihen verkkoon liitetyt laitteet kuten tulostimet jne. toimivat. Tosin, kuten aiemmin todettiin suosittelemme videovalvontaverkon pitämistä omassa verkossaan.

NVR -tallentimet ovat vasta tulossa markkinoille ja niiden määrä vielä tällä hetkellä ammattimaisissa videovalvontakohteissa on erittäin pieni.

NVR -tallennin kaupassa tallenninvalmistaja ei välttämättä enää toimita hardwarea, siis itse fyysistä laitetta vaan antaa siihen vain pelkät tekniset vaatimukset. Sen sijaan valmistaja toimittaa ohjelman, jolla tallenninta hallitaan. Usein toimitusehdoissa on varoitus olla asentamatta laitteeseen mitään ylimääräisiä ohjelmistoja, ettei tallentimen vakaa toiminta mahdollisesti vaarantuisi.

Kolmantena ryhmänä voidaan mainita Hybridi -tallentimet. Nimellä on haluttu kuvata niiden kykyä toimia kahdessa eri muodossa: nimittäin sekä analogisena tallentimena (DVR), että IP-kameratallentimena (NVR). Ajatellaan esim. tilannetta, jossa osa kohteen kameroista halutaan analogisena ja osa puolestaan digitaalisena niin tämä tallennin voi vastaanottaa molemmista protokollista tulevan signaalin.

Sekä NVR että Hybridi -tallennin digitaalisten kameroiden osalta ei ole automaattisesti plug&play. Kamerat pitää valita tallentimen mukaan tai toisin päin. Nimittäin tallennin toimii vain niiden kameroiden kanssa, joihin se on konfiguroitu: muistele 90 -luvun puoliväliä kun Windows 95 saapui markkinoille ja se ei tunnistanut useita järjestelmän osia itsestään vaan ensin täytyi hankkia ajurit (printterit, näytöt, äänikortit jne.). Laitteita hankittaessa on syytä varmistaa, että ne sopivat toisiinsa. Yhteensopivuuden osalta palaamme uuden teknologian osalta reippaan harppauksen taaksepäin.

Toisaalta kohteessa voi olla ennestään lukuisia analogisia tallentimia ja on syntynyt tarve lisätä uusia IP-kameroita. Tällöin Hybridi -tallennin voi olla hyvä vaihtoehto: vanhat hyvin palvelevat kamerat voidaan säilyttää ja silti voidaan lisätä uuden teknologian IP-kameroita.

Lisäksi on olemassa myös tallentimia (DVR), joihin liitetään erityinen videoserveri jolloin tallennin vastaanottaa myös IP-kameroiden kuvaa. Tässäkin tapauksessa tosin on kyse Hybridistä mutta itse tallennin laitteessa on kaksi osaa yhden sijasta.