Valvontaverkot

Uusien tekniikoiden ansiosta analoginen tiedonsiirto on jäämässä pikkuhiljaa pois. Videotallennuksessa siirtymä digitaalisuuteen on jo tapahtunut, analogisia VHS-nauhureita ei enää asenneta uusiin kohteisiin. Uuden tekniikan ansiosta ominaisuuksia on tullut lisää ja toiminnot kuten tallenteiden haku on huomattavasti helpompaa kuin ennen. Tämän hetken suosituin siirtotie kameralta tallentimelle on vielä perinteinen koaksiaalikaapeli, mutta rinnalle on tullut parikaapeli ja digitaaliset (LAN) valvontaverkot.

Analoginen verkko:

Analogisessa verkossa PAL-videosignaali siirtyy valvontakameroilta tallentimelle tai matriisille koaksiaalikaapelia pitkin. Käytetyin kaapelityyppi on RG59, jonka maksimi siirtoetäisyys ilman vahvistimia on noin 300 metriä. Videotallentimena käytetään DVR tyyppistä tallenninta, jossa on liitynnät koaksiaalikaapeleille. DVR voidaan yhdistään atk-verkkoon tai suoraan internettiin ja tämä mahdollistaa kohteen etävalvonnan CMS (central monitoring system) ohjelmilla. Muista kiinnittää huomiota tietoturvaan mikäli DVR määritetään näkymään ulkomaailmaan!

Analoginen  valvontaverkko kuva

Kuva 1. Analoginen valvontaverkko

Digitaalinen verkko:

Digitaalisessa verkossa videosignaali siirtyy tallentimelle parikaapelia pitkin. Videosignaali ei ole perinteistä PAL-signaalia vaan siirto tapahtuu digitaalisesti TCP/IP-protokollan avulla. IP-kamerat muuttavat videosignaalin digitaaliseen MPEG4-formaattiin joka välitetään datapaketteina tallentimelle. Käytetyin parikaapelityyppi on kategoria 5 (CAT5), jonka maksimi siirtoetäisyys on 100 metriä. Valvontaverkossa olevat laitteet (ip-kamerat, domekamerat, tallentimet, CMS-etähallintatietokoneet ja kytkimet) tarvitsevat yksityiskohtaisen ip-osoitteen näkyäkseen verkossa. Verkko voidaan toteuttaa osittain tai kokonaan langattomasti. Pitkällä tähtäimellä kannattaa kuitenkin käyttää kaapelia langattomuuden sijaan. Mikäli käyttöpolitiikka edellyttää valvontaverkon näkymisen ulkomaailmaan, joudutaan kiinnittämään huomiota tietoturvaan. Tietoturvapäivitykset, virustorjunta, palomuuritekniikka ja kenties VPN-yhteydet täytyy ottaa tässä vaiheessa huomioon.

Digitaalinen  valvontaverkko kuva

Kuva 2. Digitaalinen valvontaverkko

Verkko voi koostua useasta erillisestä verkosta. Verkot yhdistetään toisiinsa kytkimien tai hubien avulla.