Valvontajärjestelmien käyttötarkoitus

Videovalvonta voidaan jakaa karkeasti kahteen eri valvontatapaan. Järjestelmää hankittaessa on hyvä miettiä sen tarkka käyttötarkoitus ja sen perusteella suorittaa laitehankinnat.

Aktiivinen valvonta

Realiaikaisen videovalvonnan tarpeen tullessa kysymykseen turvaudutaan useasti niin sanottuun aktiiviseen videovalvontaan. Tällä tarkoitetaan valvontajärjestelmän aktiivista käyttööä ja kameroiden livekuvien seurantaa. Aktiivivalvonnan laitteita ovat videomatriisit, domekamerat ja kääntöpääkamerat. Hyvänä aktiivivalvonnan käytön esimerkkinä voidaan pitää kauppakeskuksessa olevaa valvomoa, jossa vartija seuraa monitoreilta kauppakeskuksen tapahtumia. Vartija voi valita videomatriisin ansiosta haluamansa kameran kuvan jollekin monitorille. Havaitessa epäilyttävän tapahtuman, vartija voi käyttölaitteen avulla kääntää ja zoomata domekameraa. Tällä tavoin tapahtuman seuranta onnistuu reaaliajassa ja myös mahdolliset riketapaukset pystytään havaitsemaan kameran kuvista reaaliajassa. Videomatriisin rinnalla toimivat myös videotallentimet, jotka tallentavat kamerakuvien tapahtumia kiintolevyille. Näin ollen todisteet tapahtumista ovat myös olemassa.

Passiivinen valvonta

Valvonta muodostuu passiiviseksi silloin kun kameroiden livekuvia ei seurata. Mahdollisuus havaita tapahtumia nopeassa ajassa heikkenee huomattavasti ja tapahtumia selvitetäänkin aina jälkeenpäin videotallentimelta. Passiivisen valvonnan tärkein laite on videotallennin ja valvontakamera. Videotallentimet mahdollistavat myös livekuvien seurannan, mutta aktiivivalvonnassa käytettävä videomatriisi tekee seurannasta huomattavasti tehokkaampaa. Passiivisessa valvonnassa videotallennin ”huolehtii” valvonnasta ja passiivinen valvonta onkin ylivoimaisesti hallitseva videovalvontatapa.

Lue tästä englanninkielinen pdf-dokumentti: Security Manager's Guide to Video Surveillance